İşyeri Hekimlerinin Süre Hesaplaması

İşyeri Hekimlerinin Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmeliğin 12 maddesinde 18.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29209 sayılı
yönetmelikle yapılan değişikliklerle aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu maddeye göre,
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika
Ayrıca yine bu maddeye göre:
Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 2000 çalışan için
tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam
katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak
birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare: RG-18/12/2014-29209) 1000 ve daha fazla çalışanı olan
işyerlerinde her (Değişik ibare: RG-18/12/2014-29209) 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az
bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 1000
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-18/12/2014-29209) 750 çalışan için tam gün çalışacak
en az bir işyeri hekimi görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare: RG-18/12/2014-29209) 750
sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak kriterlere uygun yeteri kadar işyeri hekimi ek olarak görevlendirilir.

İşyeri Hekimlerinin Süre Hesaplaması
Başa dön