Yardımcı Sağlık Personelinin Süre Hesaplaması

Yardımcı Sağlık Personelinin Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmeliğin 12 maddesinde 18.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29209 sayılı
yönetmelikle yapılan değişikliklerle aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu maddeye göre,
10-49 çalışanı olan işyerlerinde:
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10
dakika. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)
50-249 çalışanı olan işyerlerinde:
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15
dakika. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)250 ve üzeri çalışan olan işyerlerinde:
Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20
dakika. (Ek:RG-18/12/2014-29209)Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde,
diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin
uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.

Yardımcı Sağlık Personelinin Süre Hesaplaması
Başa dön