İş Güvenliği Uzmanlarının Süre Hesaplaması

İş Güvenliği Uzmanlarının Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?
“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin” 12
maddesinde 30.4.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29342 sayılı yönetmelikle yapılan
değişikliklerle aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Bu maddeye göre,
Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika,
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika
Ayrıca yine bu maddeye göre:
Az tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 1000 çalışan için tam gün çalışacak
en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-
30/4/2015-29342) 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-
29342) 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir.
Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 500 sayısının tam katlarından fazla
olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak kriterlere uygun yeteri
kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
Çok tehlikeli sınıfta yer alan (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 ve daha fazla çalışanı
olan işyerlerinde her (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) 250 çalışan için tam gün çalışacak en
az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342)
250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde
bulundurularak kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Süre Hesaplaması
Başa dön