İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 29.07.2015 gün ve 29429
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilkyardım yönetmeliğine göre az tehlikeli
işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1
ilkyardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, eğitimi alınması ve bu
eğitimin ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması zorunlu kılınmıştır.
İlk Yardım; Herhangi bir hastalık (kalp krizi, şeker hastalığı, sara krizi vs.) veya kaza (iş kazası,
trafik kazası, boğulma, yangın, deprem, ev kazaları vs.) sonucu, sağlığı tehlikeye girmiş olan
kişiye, olay yerinde, eldeki imkânlarla, durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla, ilaçsız
olarak, yardımı tamamlayacak sağlık personeli gelinceye kadar veya sağlık kuruluşuna
ulaşıncaya kadar yapılan müdahaledir. İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta
veya yaralıya tibbi araç-gereç aramaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan,
ilkyardımcı sertifikası almış kişiye ilkyardımcı denir.
Kaza ölümlerinin; %10’u ilk beş dakika içinde, %54’ü ise ilk yarım saat içinde meydana
gelmektedir. Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile ölümlerin
yaklaşık yarısını önleme şansı vardır.
Birleşim Osgb Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış olup, ilkyardım yönetmeliği uyarınca tüm
kurum ve kuruluşlarda bulundurulması zorunlu hale getirilen ‘İlkyardımcı’ yetiştirmeye yönelik
eğitimler vermektedir.

İlk Yardım Eğitimi
Başa dön