Author : admin

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin

Tehlike Sınıfınızı ÖğreninŞirketinizin hangi tehlike sınıfında olduğunu biliyor musunuz?26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 8.4.2014 tarihli ve 28976 sayılıResmi Gazetede son değişikliği yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike SınıflarıTebliğine göre tehlike sınıfları belirlenmektedir.Tebliğin ekindeki tehlike sınıfları listesine göre SGK Sicil Numaranızın ilk rakamından sonra gelendört haneli kod, listede bulunarak karşısındaki […]

Yardımcı Sağlık Personelinin Süre Hesaplaması

Yardımcı Sağlık Personelinin Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?“İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri HakkındaYönetmeliğin 12 maddesinde 18.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 29209 sayılıyönetmelikle yapılan değişikliklerle aşağıdaki şekilde hesaplanır:Bu maddeye göre,10-49 çalışanı olan işyerlerinde:Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10dakika. (Değişik:RG-18/12/2014-29209)50-249 çalışanı […]

İlk Yardım Eğitimi

İlk Yardım Eğitimi Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nce hazırlanan 29.07.2015 gün ve 29429sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ilkyardım yönetmeliğine göre az tehlikeliişyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1ilkyardımcı, çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, eğitimi alınması ve bueğitimin ruhsatlı eğitim merkezlerinden alınması zorunlu […]

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği Birleşim Ortak Sağlık Güvenlik birimi İşyeri Hekimliği Hizmetlerini Sunmaktadır.• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunusağlamak• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak• İşyerindeki gözetim ve […]

İş Güvenliği

İş Güvenliği Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ekibimizin amacı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışmalarınızda sizlere çözüm ortağı olmaktır.• İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanıgörevlendirilmesi,•İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yasal uygunluk denetimi,•Risk Analizi Çalışmaları•İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması•Kaza raporlarının hazırlanması•Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti• Acil […]

Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi 24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin tamamına Hijyen Eğitimi Yönetmeliği linkinden ulaşabilirsiniz. Bir kaç soru ve cevapla yönetmelikle ilgili aklınıza takılabilecek konulara değinmek istedik.Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı HayatBoyu Öğrenme […]

Mobil Sağlık Aracı

Mobil Sağlık Aracı Mobil Sağlık Aracımızda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı Röntgen Cihazı, CR Sistemi, Odyometri Cihazı ve Solunum Fonksiyon Test Cihazı bulunmaktadır. Sağlık Aracımızla işyerlerinize gelerek işgücü kaybı olmadan yerinde, zamanında, uygun ve kaliteli hizmet sunmaktayız. İşlemlerin tamamı BİRLEŞİM OSGB’nin uzman sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Taramalar sonrası toplanan numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuar […]

Risk Değerlendirme Hizmeti

Risk Değerlendirme Hizmeti Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ekibimizin amacı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunuçalışmalarınızda sizlere çözüm ortağı olmaktır• İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanıgörevlendirilmesi,•İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yasal uygunluk denetimi,• Risk Analizi Çalışmaları•İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması• Kaza raporlarının hazırlanması• Güvenlik ve Sağlık […]

Başa dön