İş Güvenliği

İŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI HIZMETI

 

Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ekibimizin amacı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışmalarınızda sizlere çözüm ortağı olmaktır

 • İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,
 • İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yasal uygunluk denetimi,
 • Risk Analizi Çalışmaları
 • İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması
 • Kaza raporlarının hazırlanması
 • Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti
 • Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması
 • Acil Durum Planlarının hazırlanması
 • Kaza kök neden analizi çalışmaları
 • Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
 • Çalışma talimatlarının oluşturulması,
 • Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
 • İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
 • Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
 • Ramak kala tespiti ve raporlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
 • Eğitim planlarının oluşturulması