İş Güvenliği

İş Güvenliği

Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ekibimizin amacı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışmalarınızda sizlere çözüm ortağı olmaktır.
• İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı
görevlendirilmesi,
•İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yasal uygunluk denetimi,
•Risk Analizi Çalışmaları
•İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması
•Kaza raporlarının hazırlanması
•Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması
• Acil Durum Planlarının hazırlanması
• Kaza kök neden analizi çalışmaları
• Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
•Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
•Çalışma talimatlarının oluşturulması,
•Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
•İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
•Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
• Ramak kala tespiti ve raporlanması,
•İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
•Eğitim planlarının oluşturulması

İş Güvenliği
Başa dön