Mobil Sağlık Aracı

             Mobil Sağlık Aracımızda, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan lisanslı Röntgen Cihazı, CR Sistemi, Odyometri Cihazı ve Solunum Fonksiyon Test Cihazı bulunmaktadır. Sağlık Aracımızla işyerlerinize gelerek işgücü kaybı olmadan yerinde, zamanında, uygun ve kaliteli hizmet sunmaktayız. İşlemlerin tamamı BİRLEŞİM OSGB’nin uzman sağlık personeli tarafından yapılmaktadır. Taramalar sonrası toplanan numuneler usulüne uygun muhafaza edilerek laboratuar çalışmalarının ardından raporlandırılmaktadır. İş yerinin talebi doğrultusunda bu taramalar, süreleri tarafımızdan takip edilmek suretiyle periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

 • Sonuçlar kişi bazlı dosyalanarak teslim edilir
 • Mobil Sağlık Aracıyla yapılan tarama sonuçları Gaziantep içi en geç 3 günde, Gaziantep dışı en geç 1 haftada teslim edilir.
 • Mobil sağlık aracımız, işinin uzman kişilerle  özel olarak tasarlanarak sağlık aracına dönüştürülen en yeni medikal cihazlarla donatılmıştır.

Mobil Sağlık Tarama Aracımızın Olanakları;

 • Ulusal ve uluslararası normlara göre Röntgen Cihazı ile Akciğer Grafisi
 • Odyolojik Tetkikin yapılmasına imkân tanıyan Ses Yalıtımlı Odyometrik Test Kabini
 • Spirometre Cihazı
 • Portör Taraması
 • Laboratuar Testleri
 • Aşı uygulamaları

Yapılan taramalar Odyometrist, Röntgen Teknisyeni ve Biyologlarımızın kontrolleri altında gerçekleştirilmekte olup bu tetkikler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra uzman hekimler tarafınca raporlanmaktadır. Sağlık taraması esnasında çalışanlardan herhangi birinde rastlanılan olumsuz bir sonucun farkedilmesi üzerine kurum yetkilisi vakit geçirmeden ve sağlık taraması devam ederken bilgilendirilir. İhtiyaç olması halinde ön müdehale yapılır.

            AKCİĞER GRAFİSİ

Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkânsız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Mobil Sağlık Aracımızda akciğer çekimleri CR Sistemi ile yapılmaktadır. Raporlar radyolog doktor tarafından yazılmakta ve CD’ye kayıt edilerek firmaya teslim edilmektedir.

           AŞI UYGULAMALARI

Doktorlarımızın kontrolünde işinin uzmanı sağlık memuru ve hemşirelerince iş yerinde mobil araçlarda uygun zincir kurallarına uyularak aşı uygulamaları yapılmaktadır. Aşılama (Bağışıklama), spesifik virüs ve bakterilerin meydana getirdiği hastalıklardan korunmak üzere vücudun kendi bağışıklık sistemini hazır hale getirmesidir. Yani mikroorganizmalara karşı bağışıklık sisteminin kendi savunmasını oluşturmasıdır.

Mobil Sağlık Aracımızda şu aşılar uygulanabilmektedir:

 • Tetanos aşıları
 • Hepatit testleri sonucu uygun hastalara hepatit aşısı
 • Grip aşıları (mevsimsel salgınları azaltmak, salgınlar nedeni ile iş gücü kaybını engellemek amacıyla) istek doğrultusunda.

 

 

            ODIOMETRI (İŞİTME TESTİ)

Odiometrik testler iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.
Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmaktadır. Buşon ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra test aynı şartlar ve de aynı fiyatlarla yapılmaktadır. Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odiometristler tarafından yapılmaktadır. Test sonuçları odiometris tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.

           ELEKTROKARDIOGRAFI (EKG)

Kalbin çalışması sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarıları ile olur. Normalde dakikada 60-80 defa çıkan bu uyarılarla önce atriumlar (sol ve sağ kulakçık) kasılır ve içindeki kanı karıncıklara boşaltırlar, daha sonra ise (belli bir gecikmeden sonra) karıncıklar kasılır ve kulakçıklardan kendilerine gelen kanı aorta ve akciğer atardamarına (pulmoner arter) atarlar. Kalpte oluşan bu elektrik akımlarının kâğıda yazdırılma işlemine elektrokardiyografi (EKG, elektrokardiyografi) denir. EKG, kalbin özellikle ritmi, damar hastalıkları, kalp krizi ve kalp kasının kalınlaşması hakkında değerli bilgiler verir. Sağlık memurları ve hemşirelerimiz tarafından iş yerinizde uygulanır.

Konunun uzmanı Doktorlarımız tarafından değerlendirilerek EKG sonuçları raporlandırılmaktadır.

           SPİROMETRİ (SOLUNUM FONKSİYON TESTİ)

Solunum fonksiyon testleri iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla akciğer filmiyle beraber ve filmin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Solunum Fonksiyon Testi hastaların uygun muayene şartlarında solunum fonksiyonlarını ve kapasitelerini ölçmeye yarayan bir testtir. Solunum Fonksiyon Testi, aracımızda sağlık teknisyenimiz tarafından yapılarak, hekimimiz tarafından bire bir değerlendirilip raporlanmaktadır. İstenirse CD istenirse A4 formatında yazılı rapor olarak teslim edilmektedir.

          LABORATUAR TETKİKLERİ

 • Tam kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TİT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri (SGOT, SGPT, GAMA-GT, LDH)
 • Böbrek Fonksiyon Testleri (Üre, Kreatinin)
 • Hepatit A/B/C testleri
 • Serolojik tetkikler
 • Toksikolojik Tetkikler İdrarda/Kanda kurşun
 • İdrarda/Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit, vb.

           PORTÖR MUAYENELERİ

 • Boğaz kültürü,
 • Burun kültürü,
 • Gaita kültürü
 • Klinik muayenelerden de oluşan bir gurup değerlendirmeyi içerir.