Risk Değerlendirme Hizmeti

Risk Değerlendirme Hizmeti

Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı ekibimizin amacı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
çalışmalarınızda sizlere çözüm ortağı olmaktır
• İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sertifikalı İş Güvenliği Uzmanı
görevlendirilmesi,
•İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından yasal uygunluk denetimi,
• Risk Analizi Çalışmaları
•İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması
• Kaza raporlarının hazırlanması
• Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti
• Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının oluşturulması
• Acil Durum Planlarının hazırlanması
• Kaza kök neden analizi çalışmaları
• Patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması
•İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
• Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
•Çalışma talimatlarının oluşturulması,
• Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
•İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi
•Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi
• Ramak kala tespiti ve raporlanması,
•İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
•Eğitim planlarının oluşturulması

Risk Değerlendirme Hizmeti
Başa dön