Acil Eylem Planı

Acil Eylem Planı

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak
yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları
düzenlemektir.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Ülkemizde vergi mükellefi gerçek ve tüzel tüm
işletmelerde, en az bir çalışanın olduğu hallerde 01.01.2013 tarihinden itibaren Acil Durum
Planının yaptırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Konusunda yılların birikimine sahip
uzmanlarımızın desteği ile yanınızdayız

Acil Eylem Planı
Başa dön